BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 21/02/2020

bảng giá tôm thẻ chân trắng ngày 21/02/2020

1. Thẻ giám sát GIANG CHÂU STT Tôm đạt size (con/kg) Giá thị trường (vnd) 01 20 180,000 02 30 (con lớn) 160,000 (lên 2,000đ tới 20 con) 03 30 (con nhỏ) 155,000 (xuống 2,000đ tới 35 con) 04 40 (con lớn) 140,000 (lên 1,000đ) 05 40 (con nhỏ) 138,000 (xuống 2 tới 45 con) … Đọc tiếp BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 21/02/2020

MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH PHÙ HỢP – BẠN CÓ BIẾT?

mô hình nuôi tôm càng xanh

Các mô hình nuôi tôm càng xanh hiện nay cho kết quả rất khả quan nhưng tại sao tôm càng vẫn chưa thể trở thành đối tượng nuôi chủ lực của bà con nông dân. Cùng Nông Nhàn tìm hiểu nguyên nhân và chọn lựa mô hình nuôi tôm càng xanh phù hợp nhé. Cùng … Đọc tiếp MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH PHÙ HỢP – BẠN CÓ BIẾT?

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/02/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/02/2020 STT Tôm đạt size (con/kg) Giá thị trường (vnd) 01 10 274,000 02 15 256,000 03 20 191,000 04 25 168,000 05 30 136,000 06 35 129,000 07 40 126,000 08 45 122,000 09 50 115,000 10 55 111,000 11 60 108,000 12 65 102,000 13 70 … Đọc tiếp BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/02/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 15/02/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 15/02/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 15/02/2020 STT Tôm đạt size (con/kg) Giá thị trường (vnd) 01 10 / 02 15 258,000 – 268,000 03 20 233,000 – 243,000 04 25 179,000 – 189,000 05 30 155,000 – 165,000 06 35 143,000 – 155,000 07 40 136,000 – 148,000 08 45 132,000 – 144,000 … Đọc tiếp BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 15/02/2020