BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 26/03/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 26/03/2020 STT Tôm đạt size (con/kg) Giá thị trường (vnd) 01 15 239,000 – 249,000 02 20 214,000 – 224,000 03 25 160,000 – 170,000 04 30 136,000 – 146,000 05 35 125,000 – 137,000 06 40 122,000 – 134,000 07 45 116,000 – 128,000 08 50 113,000 … Đọc tiếp BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 26/03/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 25/03/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 25/03/2020 STT Tôm đạt size (con/kg) Giá thị trường (vnd) 01 20 – 22 185,000 – 190,000 02 23 – 25 165,000 – 167,000 03 25 – 30 138,000 – 140,000 04 30 nhỏ 133,000 05 40 lớn 120,000 06 40 – 45 118,000 – 116,000 07 50 … Đọc tiếp BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 25/03/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 24/03/2020

bảng giá tôm thẻ chân trắng ngày 24/03/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 24/03/2020 STT Tôm đạt size (con/kg) Giá thị trường (vnd) 01 20 170,000 02 25 129,000 03 30 129,000 04 35 120,000 05 40 114,000 06 45 106,000 07 50 95,000 08 60 87,000 09 65 85,000 10 70 81,000 11 80 79,000 12 90 66,000 13 100 … Đọc tiếp BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 24/03/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/03/2020

bảng giá tôm thẻ chân trắng ngày 19/03/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/03/2020 STT Tôm đạt size (con/kg) Giá thị trường (vnd) 01 15 242,000 – 252,000 02 20 217,000 – 227,000 03 25 163,000 – 173,000 04 30 139,000 – 149,000 05 35 128,000 – 140,000 06 40 125,000 – 137,000 07 45 118,000 – 130,000 08 50 115,000 … Đọc tiếp BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/03/2020