BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 03/02/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 03/02/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 03/02/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 30 155,000 – 157,000
02 40 135,000 – 137,000
03 50 125,000 – 126,000
04 55 115,000 (trừ 1c 500đ)
05 60 113,000 (trừ 1c 500đ)
06 100 95,000 (ao bạt)
07 100 87,000 (ao đất)
08 200 65,000

* Giá tôm thẻ chân trắng ngày 03/02/2020 khá bình ổn trên tất cả các mức size tôm; tôm thẻ ao bạt được giá hơn tôm ao đất, chênh lệch khoảng 8,000 đồng/ kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *