Bảng giá tôm Thẻ chân trắng ngày 10/01/2020

Bảng giá tôm Thẻ chân trắng ngày 10/01/2020

Bảng giá tôm Thẻ chân trắng ngày 10/01/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 15 258,000 – 268,000
02 20 233,000 – 243,000
03 25 179,000 – 189,000
04 30 155,000 – 165,000
05 35 143,000 – 155,000
06 40 136,000 – 148,000
07 45 129,000 – 141,000
08 50 124,000 – 135,000
09 55 116,000 – 127,000
10 60 110,000 – 121,000
11 70 109,000 – 120,000
12 80 101,000 – 112,000
13 90 96,000 – 107,000
14 100 90,000 – 101,000
15 110 79,000 – 90,000
16 120 78,000 – 89,000
17 130 77,000 – 88,000
18 140 75,000 – 86,000
19 150 71,000 – 82,000
20 155 66,000 – 77,000

 *Giá tôm thẻ chân trắng ngày 10/01/2020 tiếp tục giảm từ 2,000 – 3,000 đồng/kg trên các mức size tôm từ 25-80 con; các size còn lại vẫn giữ ổn định như ngày hôm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *