BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 21/04/2020

bang-gia-tom-the-chan-trang-ngay-21-04-2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 21/04/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 15 239,000 – 249,000
02 20 214,000 – 224,000
03 25 166,000 – 176,000
04 30 138,000 – 148,000
05 35 127,000 – 139,000
06 40 124,000 – 136,000
07 45 120,000 – 132,000
08 50 117,000 – 128,000
09 55 113,000 – 124,000
10 60 107,000 – 118,000
11 70 103,000 -114,000
12 80 98,000 – 109,000
13 90 96,000 – 107,000
14 100 92,000 – 103,000
15 110 85,000 – 96,000
16 120 82,000 – 93,000
17 130 79,000 – 90,000
18 140 77,000 – 88,000
19 150 73,000 – 84,000
20 155 68,000 – 79,000
Tăng 2,000 đồng từ size 60 con đến 120 con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Cậy vẫn hỗ trợ, tương tác với Quý khách hàng qua điện thoại, Email, Zalo, Website, và các trang mạng xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách.