Phân vi sinh EMZ-FUSA dùng trong nông nghiệp

650.000VNĐ

Đã bán: 1 sản phẩm

Nhập trực tiếp từ Mỹ

EMZ- FUSA là một loại phân bón vi sinh giúp làm xốp, cải tạo và thúc đẩy sự cố định đạm cho cây trồng bằng con đường sinh học trong đất (BNF).