Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng


Bảng dự tính cước gửi hàng thông qua dịch vụ Viettel Post

Khối lượng

Đi nhanh (Máy bay)

Đi tiết kiệm (Đường bộ)

< 1Kg60.000VNĐ ~ 90.000VNĐ 35.000VNĐ ~ 65.000VNĐ
1Kg – 5Kg140.000VNĐ ~ 170.000VNĐ70.000VNĐ ~ 100.000VNĐ
5Kg – 10Kg240.000VNĐ ~ 270.000 VNĐ95.000VNĐ ~ 125.000VNĐ
10Kg – 20Kg450.000VNĐ ~ 480.000VNĐ150.000VNĐ ~ 180.000VNĐ
> 20KgVui lòng liên hệ Tin Cậy