GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 26/10/2020  

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 26/10/2020   MẶT HÀNG NÔNG SẢN KHU VỰC GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) GHI CHÚ HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 52,000 – 54,500  đồng/kg Gia Lai 52,500 Tăng 500đ/ kg Bà Rịa-Vũng Tàu 54,500 Tăng 500đ/ kg Đắk Lăk 53,000 Tăng 500đ/ kg Bình Phước 53,500 Tăng … Đọc tiếp GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 26/10/2020  

GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 24/10/2020

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 24/10/2020   MẶT HÀNG NÔNG SẢN KHU VỰC GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) GHI CHÚ HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 50,000 – 53,000  đồng/kg Gia Lai 50,000 / Bà Rịa-Vũng Tàu 53,000 / Đắk Lăk 51,000 / Bình Phước 52,000 / Đắk Nông 51,000 / Đồng Nai … Đọc tiếp GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 24/10/2020

GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 23/10/2020

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 23/10/2020   MẶT HÀNG NÔNG SẢN KHU VỰC GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) GHI CHÚ HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 50,000 – 53,000  đồng/kg Gia Lai 50,000 / Bà Rịa-Vũng Tàu 53,000 / Đắk Lăk 51,000 / Bình Phước 52,000 / Đắk Nông 51,000 / Đồng Nai … Đọc tiếp GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 23/10/2020

GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 22/10/2020

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 22/10/2020   MẶT HÀNG NÔNG SẢN KHU VỰC GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) GHI CHÚ HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 50,000 – 53,000  đồng/kg Gia Lai 50,000 Tăng 500đ/kg Bà Rịa-Vũng Tàu 53,000 Tăng 500đ/kg Đắk Lăk 51,000 Tăng 500đ/kg Bình Phước 52,000 Tăng 500đ/kg Đắk Nông … Đọc tiếp GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 22/10/2020