BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 15/04/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 20 210,000

 (+5,000đ-10,000đ)

02 25 170,000

(+-5,000đ đến 26c)

03 30 143,000

 (+-2,000đ, 28c-26c)

04 30 139,000

(+-2,000đ, 30c-28c)

05 30 137,000

 (+-2,000đ nhỏ)

06 40 128,000

 (+1,000đ lớn)

07 40 129,000

 (-2,000đ nhỏ)

08 50 119,000

(+-1,000đ)

09 60 111,000

(+-500đ)

10 70 107,000

 (+-500đ)

11 80 102,000

(+-500đ)

12 100 94,000

 (+-200đ)

KV. ĐẦM DƠI – YÊU CẦU: KIỂM KHÁNG SINH

 

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 15-20 212,000

 (lên 5,000đ)

02 20-25 212,000

 (xuống 10,000đ)

03 25-27 172,000

(xuống 5,000đ)

04 27-30 140,000

(lên 2,000đ)

05 30-35 136,000

(xuống 2,000đ)

06 35-40 128,000

(lên 1,000đ)

07 40-45 129,000

(xuống 2,000đ)

08 45-50 117,000

(lên 1,000đ)

09 50-55 114,000

(xuống 1,000đ)

10 55-65 111,000

(móc 60c lên xuống 500đ)

11 65-75 105,000

(lấy 70c lên xuống 500đ)

12 75-100 94,000

(lấy móc 100c lên xuống 200đ)

ĐẠI LÝ: THÀNH VỮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo