BẢNG GIÁ TÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

Tổng hợp đến ngày 25/4/2020

* Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Loại tôm/ ngày 20/02 20/3 11/4   12/4   13/4   14/4   15/4 16/4
1 Sú 20 c/kg 245 230 165   165   165   165   165 165
2 Sú 30 c/kg 165 155 133   133   133   133   133 134
3 Sú 40 c/kg 145 135 100   100   100   100   100 101
4

TCT ao bạt 100 c/kg

93 72 90   90   90   90   90 90
5

TCT ao đất 100 c/kg

83 69 85   85   85   85   85 85
6

TCT ao bạt 40 c/kg

140 134 129   129   128   128   128 128
TT Loại tôm/ ngày 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4
7 Sú 20 c/kg 165 165 165 165 165 165 167 167 167
8 Sú 30 c/kg 134 134 134 134 134 134 136 136 136
9 Sú 40 c/kg 101 101 101 101 101 101 105 105 105
10

TCT ao bạt 100 c/kg

92 94 94 94 94 94 94 94 92
11

TCT ao đất 100 c/kg

87 89 90 90 90 90 90 90 88
12

TCT ao bạt 40 c/kg

129 129 130 130 130 131 131 131 128

Ghi chú:

– Giá ngày 20/02/2020 là giá ở thời điểm chưa bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 (để so sánh)

 – Giá ở trên chỉ tính cho loại tôm ướp đá. Tôm ô xy giá cao hơn từ 15- 25%.

 – Giá ở trên được cán bộ Khuyến nông cập nhật từ địa bàn các huyện trong tỉnh và tính bình quân chung cho toàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo