Thiết bị đo pH đất DM-13 trong nông nghiệp

1,090,000

Bảo hành 18 tháng

Thiết bị đo pH đất DM-13 sử dụng để kiểm tra pH đất một cách đơn giản, thuận tiện.