BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 24/03/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 20 170,000
02 25 129,000
03 30 129,000
04 35 120,000
05 40 114,000
06 45 106,000
07 50 95,000
08 60 87,000
09 65 85,000
10 70 81,000
11 80 79,000
12 90 66,000
13 100 64,000
14 110 61,000
15 120 61,000
16 130 61,000
17 140 61,000
18 150 57,000
19 160 54,000
20 170 53,000
21 180 50,000
22 190 50,000
23 200 50,000
24 250 44,000
25 300 43,000
26 350 33,000
27 400 25,000
Chấm đen, mềm vỏ, thẹo báo trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *