BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 27/03/2020

Yêu cầuTôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

MPHG  THẺ CT GS SẠCH KS NHẬT10 con253,000
15 con233,000
20 con176,000
25 con150,000
30 con 123,000
35 con 118,000
40 con 111,000
45 con 105,000
50 con 97,000
55 con 94,000
60 con 93,000
65 con 91,000
70 con 87,000
75 con 85,000
80 con 82,000
85 con 77,000
90 con 75,000
95 con 73,000
100 con 73,000
105 con 72,000
110 con 71,000
120 con 70,000
130 con 66,000
140 con 61,000
150 con 57,000
160 con 54,000
170 con 53,000
180 con 52,000
190 con 51,000
200 con 50,000
250 con 45,000
Vụn 28,000
MPHG THẺ CT GS SẠCH KS MỸ10 con255,000
15 con235,000
20 con178,000
25 con152,000
30 con 125,000
35 con 120,000
40 con 113,000
45 con 107,000
50 con 99,000
55 con 96,000
60 con 95,000
65 con 93,000
70 con 89,000
75 con 87,000
80 con 84,000
85 con 79,000
90 con 77,000
95 con 75,000
100 con 75,000
105 con 74,000
110 con 73,000
120 con 72,000
130 con 68,000
140 con 63,000
150 con 59,000
160 con 56,000
170 con 55,000
180 con 54,000
190 con 53,000
200 con 52,000
250 con 47,000
Vụn30,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo