ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

Hiện nay, các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng được mở rộng và phát triển. Ngành chăn nuôi đang góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, giúp tăng thu nhập, tạo việc làm, nâng cao mức sống cho người dân. Tuy nhiên thực tế  hiện nay, để … Đọc tiếp ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI