BẢNG GIÁ TÔM THẺ MIỀN TÂY NGÀY 05/04/2020

bảng giá tôm thẻ miền Tây ngày 05/04/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ MIỀN TÂY NGÀY 05/04/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

Yêu cầu: Kiểm
01 20 195,000 / 210,000
02 25 155,000 / 160,000
03 30 132,000 / 136,000 (oxy: 145,000)
04 40 123,000 / 125,000 (oxy: 125,000)
05 50 111,000 / 113,000 (oxy: 115,000)
06 60 105,000 (oxy: 110,000)
07 70 100,000 (oxy: 105,000)
08 80 95,000 (oxy: 100,000)
09 90 85,000 / 90,000 (oxy: 95,000)
10 100 77,000 – 85,000
Bắt ngang (cộng trừ 200đ/con)
01 150 65,000 / 72,000
02 200 55,000 – 62,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *